20,00

Η λέξη «Ράμα» έχει μεγάλη δύναμη, επικαλούμενη τις ενέργειες του ήλιου, του Ρα και του φεγγαριού, Μα. Απαγγέλλοντας το μάντρα «OM Namo Rama OM» με αφοσίωση και φωτιά, μπορεί κανείς να γίνει σπουδαίος μαθητής, ή «Hanuman», και να μετακινήσει βουνά από εμπόδια.

Out of stock

Category: