20,00

Η μετάφρασή του είναι «χαιρετισμοί στον Σίβα», προηγηθεί η μυστικιστική συλλαβή «Aum» ή «OM». Η συλλαβή «ya» στο τέλος του μάντρα δηλώνει μια προσφορά. Έτσι, το μάντρα OM Namah Sivaya σημαίνει “προσφέρω στον Σίβα μια σεβαστή επίκληση του ονόματός Του” και όχι μόνο “επικαλούμαι με σεβασμό το όνομά Του”.

Out of stock

Category: