20,00

Αυτό το ισχυρό μάντρα που ψάλλεται από τον Δάσκαλο Choa Kok Sui είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον καθαρισμό της αύρας και των τσάκρα, την ανάπτυξη διαισθητικής νοημοσύνης, την αύξηση της διανοητικής διαύγειας και τη συναισθηματική σταθερότητα και την παροχή χαιρετισμών στον Υπέρτατο Θεό που εκδηλώνεται μέσω του Sunλιου.

Out of stock

Category: