30,00

Αυτό το ισχυρό μάντρα είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον κορεσμό της αύρας σας με τις Ενέργειες Ευημερίας.
Αυτό το Μάντρα πιστεύεται ότι προσελκύει ενέργειες ευημερίας, ψέλνοντας το όνομα του Λόρδου Λάκσμι, της Θεάς του Πλούτου.

Out of stock

Category: