Κρυσταλλοθεραπεία με Pranic Healing

Σχεδόν κάθε σχολή ενεργειακής θεραπείας χρησιμοποιεί κρυστάλλους για διαφόρους λόγους. Δυστυχώς όμως, πολλοί ακόμα δεν γνωρίζουν τη δομή και τις λειτουργίες των κρυστάλλων. Ακούμε άτομα που φορούν κρυστάλλους για προστασία ή για ευημερία χωρίς να υπάρχει απόδειξη πως οι κρύσταλλοι βοηθούν στο ένα ή στο άλλο. Στο Pranic Healing, ένα από τα πράγματα που μαθαίνουμε είναι να είμαστε προσεκτικοί με τους κρυστάλλους.   Οι πραγματικές ιδιότητές τους,  τι πρέπει να προσέχουμε και πώς να τους χειριζόμαστε, μας το διδάσκει λεπτομερώς και με πρακτικές αποδείξεις ο Master Choa Kok Sui στο βιβλίο Pranic Κρυσταλλοθεραπεία, το οποίο είναι διαθέσιμο και στα ελληνικά.

Οι κρύσταλλοι στην πραγματικότητα έχουν κάποιο, έστω χαμηλό, είδος συνείδησης. Είναι ευαίσθητοι, αλλά μπορούν να γίνουν και πολύ δυνατοί. Μπορούν να λάβουν οδηγίες με τη σωστή καθοδήγηση του θεραπευτή.

Για αυτόν τον λόγο, δεν χρησιμοποιούμε οποιονδήποτε λίθο. Ο Master Choa Kok Sui είχε σχεδιάσει συγκεκριμένους κρυστάλλους για  συγκεκριμένα πρωτόκολλα, έτσι ώστε να δρουν ως εργαλεία στην Κρυσταλλοθεραπεία. Οι κρύσταλλοι γίνονται επέκταση του χεριού μας και μας βοηθούν ώστε οι ενεργειακές θεραπείες να είναι πιο γρήγορες και αποτελεσματικές, ιδιαίτερα όταν η πάθηση είναι χρόνια, με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, ή όταν ο θεραπευτής εφαρμόζει πολλές θεραπείες ανα φορά.

Μόνο έμπειρα χέρια που έχουν ολοκληρώσει το σεμινάριο Pranic Κρυσταλλοθεραπείας δύνανται να χρησιμοποιήσουν κρυστάλλους για θεραπεία με Pranic Healing. Ζητείται από τους μαθητές να έχουν εμπεδώσει και εφαρμόσει σε μεγάλο βαθμό τις γνώσεις και τις πρακτικές του Pranic Healing Προχωρημένου Επιπέδου (Advanced Pranic Healing), προτού παρακολουθήσουν το σεμινάριο Pranic Κρυσταλλοθεραπείας.

Πως είναι μια συνεδρία Pranic Healing με κρυστάλλους?

Ένα από τα πράγματα που ζητούμε στους ασθενείς, είναι να αποφεύγουν κρυστάλλους, ή πολύτιμες πέτρες κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Ο λόγος είναι πως ως ζωντανά όντα, επηρρεάζουν τα ενεργειακά μας κέντρα, συχνά δε, τα κέντρα που ήδη βρίσκονται σε ανισορροπία. Ο θεραπευτής συνήθως κρατά έναν κρύσταλλο χαλαζία ‘laser’ στο ένα χέρι και μια σφαίρα χαλαζία ως ενεργοποιητή στο άλλο χέρι. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να ζητηθεί από τον ασθενή να ξαπλώσει σε ένα στρώμα yoga, και να του εναποθέσει ο θεραπευτής κάποιους κρυστάλλους σε σημεία του σώματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Οι κοπές και τα είδη κρυστάλλων που χρησιμοποιούμε είναι συγκεκριμένα. Η μύτη, η καθαρότητα, το μήκος του κάθε κρυστάλλου, έχουν όλα ρόλο.

Στην Pranic Κρυσταλοθεραπεία χρησιμοποιείται επίσης αμέθυστος, ροζ quartz, jade και άλλοι λίθοι, ενώ στην Pranic Αυτοάμυνα τουρμαλίνη. Για τον Rama εισάγουμε τους κρυστάλλους από Βραζιλία και Ινδία.