Διαθέσιμα Πακέτα

  1. Πακέτο 3 Σεμιναρίων (-170€), χωρίς βιβλία & cd
  2. Πακέτο 3 Σεμιναρίων (-190€), με βιβλία & cd
  3. Πακέτο 3 Σεμιναρίων (-170€), χωρίς βιβλία & cd
  4. Πακέτο 3 Σεμιναρίων (-200€), χωρίς βιβλία & cd