Το Pranic Feng Shui έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος με καλή ροή ενέργειας για να επιφέρει καλή υγεία, ευτυχία ευημερία και πνευματικότητα.