Συνδεθείτε με την αληθινή σας φύση, επιτύχετε εσωτερική ειρήνη και πνευματική ανάπτυξη.

Βρείτε τα βήματα για το πνευματικό σας μονοπάτι, μέσω της Arhatic Yoga, τον Διαλογισμό στις Δίδυμες Καρδιές και τον θησαυρό που βρίσκεται στα βιβλία και στις διδασκαλίες του Master Choa Kok Sui.

Το Pranic Healing είναι πολύ παραπάνω από σωματική και ψυχολογική θεραπεία. Όταν ο μαθητής νιώσει πως ζητά κάτι μεγαλύτερο, πιο ουσιώδες και βαθύ, όταν ξεκινήσουν ερωτήματα για την εσωτερική του ύπαρξη και για τον ρόλο του στον κόσμο, οι απαντήσεις βρίσκονται στις διδασκαλίες του Master Choa Kok Sui. Ο Δάσκαλος έχει μεταδώσει εσωτερικές γνώσεις και σοφία που μέχρι πρότινος μοιράζονταν σε λίγους, πνευματικά αναπτυγμένους μαθητές. Το πιο δυνατό στάδιο στην πνευματική ανάπτυξη είναι η ‘δόμηση του χαρακτήρα’, που μας επιτρέπει να αποβάλλουμε σταδιακά τα ελαττώματά μας και να ενισχύσουμε τις αρετές μας, έτσι ώστε να εκδηλώσουμε την αληθινή μας φύση. Ο σύγχρονος ασκητής ζει έντονα και λαμβάνει μερος στην κοινωνία, στον κόσμο, στις προκλήσεις της ζωής. Ο μαθητής εκπαιδεύεται στο να εφαρμόζει τις διδασκαλίες και τις τεχνικές στην καθημερινότητά του.

Για την ταχύτερη πνευματική ανάπτυξη, το Pranic Healing προσφέρει τον Διαλογισμό στις Δίδυμες Καρδιές, ένα εξαιρετικό εργαλείο με πολλαπλά οφέλη.

Η επιτομή της πνευματικής όψης του Pranic Healing είναι η Arhatic Yoga, μια μέθοδος που ευνοεί την εσωτερική ανάπτυξη, την εσωτερική γαλήνη με σκοπό μια πιο ισορροπημένη και ευτυχισμένη ζωή. Η Arhatic Yoga περιλαμβάνει ισχυρές τεχνικές κάθαρσης των ενεργειακών σωμάτων, χτίσιμο του Χρυσού Σώματος, 4 διαλογισμούς καθοδηγούμενους από τον Master Choa Kok Sui και πολλά ακόμα.

Το σεμινάριο της Arhatic Yoga διδάσκεται αποκλειστικά από έναν από τους 8 Acharya Pranic Healers παγκοσμίως.