ARHATIC YOGA

aa

Arhatic Yoga


Arhatic Yoga είναι το όνομα ενός πνευματικού συστήματος που αναπτύχθηκε από τον Δάσκαλο Choa kok sui που ισχυρίζεται ότι επιταχύνει την εξέλιξη της ψυχής. Η Arhatic Yoga προέρχεται από δύο λέξεις της Arhat, που σημαίνει άγιος ή ιδιαίτερα εξελιγμένα πρόσωπο και Yoga που στα σανσκριτικά σημαίνει ένωση.
Σε αυτή την περίπτωση Arhatic Yoga αναφέρεται σε πνευματικές πρακτικές, το χτίσιμο του χαρακτήρα και τις τεχνικές διαλογισμού που βοηθούν το άτομο να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν πνευματικά.

Αρχάτ είναι ουσιαστικά ένα άτομο που μέσω της επιμελούς πρακτικής και την οικοδόμηση του χαρακτήρα έχει ξεπεράσει την κατώτερη φύση του. Μερικά από τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν, μια αναπτυγμένη διαίσθηση, ευφυή νου, καθαρά συναισθήματα και ισχυρή θέληση να βοηθήσει την ανθρωπότητα.

Η Arhatic Yoga συχνά γνωστή και ως η γιόγκα της σύνθεσης, συνδυάζει πολλές γιογκικές πρακτικές όπως Ράτζα Γιόγκα, Bhakti Yoga, Kundalini Yoga, Γιόγκα Jnana και Κάρμα Γιόγκα σε μια ενιαία πρακτική, η οποία περιλαμβάνει τους καθαρισμούς και τους διαλογισμούς. Σύμφωνα με τον Master Choa Kok Sui, ο καθαρισμός είναι πιο σημαντικός από το διαλογισμό. Χωρίς καθαρισμό, ένα άτομο που αρχίζει διαλογίζεται, δημιουργεί μία τάση να μεγεθύνει τις αδυναμίες του, καθιστώντας το άτομο χειρότερο αντί για ένα καλύτερο πρόσωπο.

Η Arhatic Yoga αποτελείται από πέντε πυλώνες και πέντε αρετές που καλύπτουν ολόκληρο το σώμα της Arhatic Yoga. Η Arhatic Yoga έχει 14 επίπεδα, αρχίζοντας με Προπαρασκευαστικό Επίπεδο στο οποίο η έμφαση δίνεται περισσότερο σε καθαρισμούς και τους διαλογισμούς. Τα υψηλότερα επίπεδα ασχολούνται κυρίως με την ενεργοποίηση των τσάκρας και την ανάπτυξη του χρυσού σώματος.