Η κυτταρική θεραπεία βασίζεται στις παρατηρήσεις του γενετιστή Bruce Lipton, ο οποίος υποστηρίζει ότι το εξωτερικό περιβάλλον, η εσωτερική φυσιολογία μας και ειδικά η αντίληψή μας για το περιβάλλον, καθορίζουν άμεσα τη δραστηριότητα των γονιδίων μας.

124,00

Category: