Αυτό το σεμινάριο είναι ανοιχτό στο κοινό και θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τι είναι η ενέργεια, πώς επηρεάζει την υγεία τους και πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν ενεργειακές τεχνικές όχι μόνο για τη βελτίωση της υγείας αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό, από εταιρείες και επιχειρηματίες έως μαθητές.