20,00

Το OM Shanti είναι το μάντρα της ειρήνης. Το Om είναι μια ιερή λέξη που αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ιερός ήχος. Το μάντρα Om καθαρίζει το μυαλό και την ψυχή μας και φέρνει την ενσαρκωμένη ψυχή μας πιο κοντά στην ανώτερη ψυχή μας. Το Shanti είναι η σανσκριτική λέξη για την ειρήνη.

Out of stock

Category: