Η κρυσταλλική θεραπεία στο Pranic Healing χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ασθενειών του φυσικού σώματος αλλά και σε ψυχολογικές ασθένειες και διαταραχές.