62,00

Η κρυσταλλική θεραπεία στο Pranic Healing χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ασθενειών του φυσικού σώματος αλλά και σε ψυχολογικές ασθένειες και διαταραχές.

Category: