62,00

Το Pranic Body Sculpting στοχεύει στη διαμόρφωση του σώματος χρησιμοποιώντας τη γνώση της ενέργειας. Είναι μια φυσική μέθοδος χωρίς χειρουργική επέμβαση. Αυτή η τεχνική εφαρμόζεται αποκλειστικά με συγκεκριμένους κρυστάλλους, οι οποίοι έχουν την ικανότητα να καθαρίζουν και να αποπρογραμματίζουν τις πληροφορίες των κυττάρων.

Category: