62,00

Είναι πολύ γνωστό και αποδεδειγμένο ότι κάθε άνθρωπος περιβάλλεται και διαπερνάται από ένα σώμα φωτεινής ενέργειας, ένα βιοπλασμικό σώμα, που ονομάζεται « αιθερικό σώμα “” παρόμοιο με το φυσικό σώμα, έχει επίσης ένα κεφάλι, δύο μάτια, δύο χέρια, κλπ. Σε αντιστοιχία με το αίμα και τα αιμοφόρα αγγεία, το αιθερικό σώμα κυκλοφορεί ενέργεια μέσω διαύλων, που ονομάζονται “μεσημβρινοί”. . ο ενεργειακά κέντρα που ρυθμίζουν τη ροή και την κατανομή της ζωτικής ενέργειας (Prana) ονομάζονται « τσάκρα ».

Category: