Επιλογή Σελίδας

Shortcodes: Progress Bars

[break/]

[progressbar progress=60 color=#DF5148]Illustration Making[/progressbar]

[progressbar progress=75 color=#379bde]Branding[/progressbar]

[progressbar progress=100 color=#DF5148]Web Design[/progressbar]

[break/]

[progressbar progress=60 color=#DF5148]Sketching[/progressbar]

[progressbar progress=80 color=#379bde]Drawing[/progressbar]

[progressbar progress=90 color=#DF5148]Painting[/progressbar]

[break/][break/][break/]