Επιλογή Σελίδας

Shortcodes: Pricing Tables

HIGHLIGHTED THREE COLUMNS

 

 

[pricing_tabels width=”33.3%” highlighted=”false” price=”$49.99″ price_title=”per year” background_color=”#DF5148″ title=”STARTING PACKAGE” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”]
[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]10GB Disk Space[/pricing_options]
[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]200GB Bandwidth[/pricing_options]
[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]20 Domains[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]Free Support[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options]
[/pricing_tabels]

[pricing_tabels width=”33.3%” highlighted=”true” price=”$29.99″ price_title=”per month” background_color=”#379bde” title=”MEDIUM PACKAGE” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”]
[pricing_options background_color=”#379bde” ]30GB Disk Space[/pricing_options]
[pricing_options background_color=”#379bde” ]300GB Bandwidth[/pricing_options]
[pricing_options background_color=”#379bde” ]30 Domains[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#379bde” ]Free Support[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#379bde” ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options]
[/pricing_tabels]

[pricing_tabels width=”33.3%” highlighted=”false” tabels price=”$99.99″ price_title=”per month” background_color=”#DF5148″ title=”PREMIUM PACKAGE” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”]
[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]50GB Disk Space[/pricing_options]
[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]500GB Bandwidth[/pricing_options]
[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]50 Domains[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]Free Support[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options]
[/pricing_tabels]

[break/]

[break/]

[break/]

HIGHLIGHTED FOUR COLUMNS

 

 

[pricing_tabels width=”25%” highlighted=”false” price=”$49.99″ price_title=”per year” background_color=”#DF5148″ title=”STARTING PACKAGE” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”]
[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]10GB Disk Space[/pricing_options]
[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]200GB Bandwidth[/pricing_options]
[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]20 Domains[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]Free Support[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options]
[/pricing_tabels]

[pricing_tabels width=”25%” highlighted=”false” price=”$29.99″ price_title=”per month” background_color=”#379bde” title=”MEDIUM PACKAGE” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”]
[pricing_options background_color=”#379bde” ]30GB Disk Space[/pricing_options]
[pricing_options background_color=”#379bde” ]300GB Bandwidth[/pricing_options]
[pricing_options background_color=”#379bde” ]30 Domains[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#379bde” ]Free Support[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#379bde” ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options]
[/pricing_tabels]

[pricing_tabels width=”25%” highlighted=”true” tabels price=”$99.99″ price_title=”per month” background_color=”#DF5148″ title=”PREMIUM PACKAGE” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”]
[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]50GB Disk Space[/pricing_options]
[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]500GB Bandwidth[/pricing_options]
[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]50 Domains[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]Free Support[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options]
[/pricing_tabels]

[pricing_tabels width=”25%” highlighted=”false” tabels price=”$79.59″ price_title=”per month” background_color=”#379bde” title=”PRO PACKAGE” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”]
[pricing_options background_color=”#379bde” ]100GB Disk Space[/pricing_options]
[pricing_options background_color=”#379bde” ]1200GB Bandwidth[/pricing_options]
[pricing_options background_color=”#379bde” ]200 Domains[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#379bde” ]Free Support[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#379bde” ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options]
[/pricing_tabels]

[break/]

[break/]

[break/]

HIGHLIGHTED FIVE COLUMNS

 

 

[pricing_tabels width=”20%” highlighted=”false” price=”$49.99″ price_title=”per year” background_color=”#DF5148″ title=”STARTER” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”]
[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]10GB Disk Space[/pricing_options]
[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]200GB Bandwidth[/pricing_options]
[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]20 Domains[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]Free Support[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options]
[/pricing_tabels]

[pricing_tabels width=”20%” highlighted=”true” price=”$29.99″ price_title=”per month” background_color=”#379bde” title=”MEDIUM” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”]
[pricing_options background_color=”#379bde” ]30GB Disk Space[/pricing_options]
[pricing_options background_color=”#379bde” ]300GB Bandwidth[/pricing_options]
[pricing_options background_color=”#379bde” ]30 Domains[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#379bde” ]Free Support[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#379bde” ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options]
[/pricing_tabels]

[pricing_tabels width=”20%” highlighted=”false” tabels price=”$99.99″ price_title=”per month” background_color=”#DF5148″ title=”PREMIUM” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”]
[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]50GB Disk Space[/pricing_options]
[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]500GB Bandwidth[/pricing_options]
[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]50 Domains[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]Free Support[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options]
[/pricing_tabels]

[pricing_tabels width=”20%” highlighted=”true” tabels price=”$79.59″ price_title=”per month” background_color=”#379bde” title=”PRO” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”]
[pricing_options background_color=”#379bde” ]100GB Disk Space[/pricing_options]
[pricing_options background_color=”#379bde” ]1200GB Bandwidth[/pricing_options]
[pricing_options background_color=”#379bde” ]200 Domains[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#379bde” ]Free Support[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#379bde” ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options]
[/pricing_tabels]

[pricing_tabels width=”20%” highlighted=”false” tabels price=”$99.99″ price_title=”per month” background_color=”#DF5148″ title=”ULTIMATE” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”]
[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]50GB Disk Space[/pricing_options]
[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]500GB Bandwidth[/pricing_options]
[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]50 Domains[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]Free Support[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options]
[/pricing_tabels]

[break/]

[break/]

[break/]

NOT HIGHLIGHTED

[pricing_tabels price=”$49.99″ price_title=”per year” background_color=”#DF5148″ title=”STARTING PACKAGE” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”] [pricing_options background_color=”#DF5148″ ]10GB Disk Space[/pricing_options] [pricing_options background_color=”#DF5148″ ]200GB Bandwidth[/pricing_options] [pricing_options background_color=”#DF5148″ ]20 Domains[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]Free Support[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options] [/pricing_tabels]

[pricing_tabels price=”$29.99″ price_title=”per month” background_color=”#379bde” title=”MEDIUM PACKAGE” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”] [pricing_options background_color=”#379bde” ]30GB Disk Space[/pricing_options] [pricing_options background_color=”#379bde” ]300GB Bandwidth[/pricing_options] [pricing_options background_color=”#379bde” ]30 Domains[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#379bde” ]Free Support[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#379bde” ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options] [/pricing_tabels]

[pricing_tabels price=”$99.99″ price_title=”per month” background_color=”#DF5148″ title=”PREMIUM PACKAGE” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”] [pricing_options background_color=”#DF5148″ ]50GB Disk Space[/pricing_options] [pricing_options background_color=”#DF5148″ ]500GB Bandwidth[/pricing_options] [pricing_options background_color=”#DF5148″ ]50 Domains[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]Free Support[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#DF5148″ ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options] [/pricing_tabels]

[pricing_tabels price=”$79.59″ price_title=”per month” background_color=”#379bde” title=”PRO PACKAGE” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”] [pricing_options background_color=”#379bde” ]100GB Disk Space[/pricing_options] [pricing_options background_color=”#379bde” ]1200GB Bandwidth[/pricing_options] [pricing_options background_color=”#379bde” ]200 Domains[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#379bde” ]Free Support[/pricing_options]

[pricing_options background_color=”#379bde” ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options] [/pricing_tabels]

[break/]

[break/]

[break/]

PRICING TABLES CIRCLE

[break/]

[break/]

[pricing_tabels_circle background_color_circle=”#DF5148″ border_color_circle=”#C4504A” background_color=”#DF5148″ title=”STARTING PACKAGE” price=”$49″ price_title=”per month” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”] [pricing_options_circle background_color=”#DF5148″ ]100GB Disk Space[/pricing_options_circle] [pricing_options_circle background_color=”#DF5148″ ]1200GB Bandwidth[/pricing_options_circle] [pricing_options_circle background_color=”#DF5148″ ]200 Domains[/pricing_options_circle]

[pricing_options_circle background_color=”#DF5148″ ]Free Support[/pricing_options_circle]

[pricing_options_circle background_color=”#DF5148″ ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options_circle] [/pricing_tabels_circle]

[pricing_tabels_circle background_color_circle=”#34495E” border_color_circle=”#2C3E50″ background_color=”#34495E” title=”MEDIUM PACKAGE” price=”$49″ price_title=”per month” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”] [pricing_options_circle background_color=”#34495E” ]200GB Disk Space[/pricing_options_circle] [pricing_options_circle background_color=”#34495E” ]5000GB Bandwidth[/pricing_options_circle] [pricing_options_circle background_color=”#34495E” ]300 Domains[/pricing_options_circle]

[pricing_options_circle background_color=”#34495E” ]Free Support[/pricing_options_circle]

[pricing_options_circle background_color=”#34495E” ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options_circle] [/pricing_tabels_circle]

[pricing_tabels_circle background_color_circle=”#DF5148″ border_color_circle=”#C4504A” background_color=”#DF5148″ title=”PREMIUM PACKAGE” price=”$49″ price_title=”per month” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”] [pricing_options_circle background_color=”#DF5148″ ]400GB Disk Space[/pricing_options_circle] [pricing_options_circle background_color=”#DF5148″ ]800GB Bandwidth[/pricing_options_circle] [pricing_options_circle background_color=”#DF5148″ ]500 Domains[/pricing_options_circle]

[pricing_options_circle background_color=”#DF5148″ ]Free Support[/pricing_options_circle]

[pricing_options_circle background_color=”#DF5148″ ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options_circle] [/pricing_tabels_circle]

[pricing_tabels_circle background_color_circle=”#34495E” border_color_circle=”#2C3E50″ background_color=”#34495E” title=”PRO PACKAGE” price=”$49″ price_title=”per month” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”] [pricing_options_circle background_color=”#34495E” ]1000GB Disk Space[/pricing_options_circle] [pricing_options_circle background_color=”#34495E” ]10 000GB Bandwidth[/pricing_options_circle] [pricing_options_circle background_color=”#34495E” ]1000 Domains[/pricing_options_circle]

[pricing_options_circle background_color=”#34495E” ]Free Support[/pricing_options_circle]

[pricing_options_circle background_color=”#34495E” ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options_circle] [/pricing_tabels_circle]

[break/]

[break/]

[break/]

PRICING TABLES ICON

[pricing_tabels_icon background_color=”#DF5148″ icon=”https://pranichealing.gr/wp-content/uploads/2013/10/hosting-icon14.png” title=”STARTING PACKAGE” price=”$49″ price_title=”per month” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”] [pricing_options_icon background_color=”#DF5148″ ]100GB Disk Space[/pricing_options_icon] [pricing_options_icon background_color=”#DF5148″ ]1000GB Bandwidth[/pricing_options_icon] [pricing_options_icon background_color=”#DF5148″ ]1000 Domains[/pricing_options_icon] [pricing_options_icon background_color=”#DF5148″ ]Free Support[/pricing_options_icon] [pricing_options_icon background_color=”#DF5148″ ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options_icon] [/pricing_tabels_icon]

[pricing_tabels_icon background_color=”#379bde” icon=”https://pranichealing.gr/wp-content/uploads/2013/10/hosting-icon14.png” title=”MEDIUM PACKAGE” price=”$9.99″ price_title=”per month” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”] [pricing_options_icon background_color=”#379bde” ]200GB Disk Space[/pricing_options_icon] [pricing_options_icon background_color=”#379bde” ]2000GB Bandwidth[/pricing_options_icon] [pricing_options_icon background_color=”#379bde” ]2000 Domains[/pricing_options_icon] [pricing_options_icon background_color=”#379bde” ]Free Support[/pricing_options_icon] [pricing_options_icon background_color=”#379bde” ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options_icon] [/pricing_tabels_icon]

[pricing_tabels_icon background_color=”#DF5148″ icon=”https://pranichealing.gr/wp-content/uploads/2013/10/hosting-icon14.png” title=”PREMIUM PACKAGE” price=”$59.99″ price_title=”per month” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”] [pricing_options_icon background_color=”#DF5148″ ]500GB Disk Space[/pricing_options_icon] [pricing_options_icon background_color=”#DF5148″ ]5000GB Bandwidth[/pricing_options_icon] [pricing_options_icon background_color=”#DF5148″ ]5000 Domains[/pricing_options_icon] [pricing_options_icon background_color=”#DF5148″ ]Free Support[/pricing_options_icon] [pricing_options_icon background_color=”#DF5148″ ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options_icon] [/pricing_tabels_icon]

[pricing_tabels_icon background_color=”#379bde” icon=”https://pranichealing.gr/wp-content/uploads/2013/10/hosting-icon14.png” title=PRO PACKAGE” price=”$89″ price_title=”per month” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”] [pricing_options_icon background_color=”#379bde” ]1000GB Disk Space[/pricing_options_icon] [pricing_options_icon background_color=”#379bde” ]10 000GB Bandwidth[/pricing_options_icon] [pricing_options_icon background_color=”#379bde” ]2000 Domains[/pricing_options_icon] [pricing_options_icon background_color=”#379bde” ]Free Support[/pricing_options_icon] [pricing_options_icon background_color=”#379bde” ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options_icon] [/pricing_tabels_icon]

[break/]

[break/]

PRICING TABLES WHITE

[break/]

[break/]

[pricing_tabels_white border_color_circle=”#DF5148″ background_color_circle=”#DF5148″ border_color_circle=”#C4504A” background_color=”#DF5148″  title=”STARTING PACKAGE” price=”$49″ price_title=”per month” button_color=”#DF5148″ button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”] [pricing_options_white background_color=”#f8f8f8″ text_color=”#DF5148″ ]100GB Disk Space[/pricing_options_white] [pricing_options_white background_color=”#f8f8f8″ text_color=”#DF5148″ ]1000GB Bandwidth[/pricing_options_white] [pricing_options_white background_color=”#f8f8f8″ text_color=”#DF5148″ ]200 Domains[/pricing_options_white]

[pricing_options_white background_color=”#f8f8f8″ text_color=”#DF5148″ ]Free Support[/pricing_options_white]

[pricing_options_white background_color=”#f8f8f8″ text_color=”#DF5148″ ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options_white] [/pricing_tabels_white]

[pricing_tabels_white border_color_circle=”#379bde” background_color_circle=”#379bde” border_color_circle=”#2c84bd” background_color=”#379bde”  title=”STARTING PACKAGE” price=”$49″ price_title=”per month” button_color=”#379bde” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”]

[pricing_options_white background_color=”#f8f8f8″ text_color=”#379bde” ]200GB Disk Space[/pricing_options_white] [pricing_options_white background_color=”#f8f8f8″ text_color=”#379bde” ]2000GB Bandwidth[/pricing_options_white] [pricing_options_white background_color=”#f8f8f8″ text_color=”#379bde” ]400 Domains[/pricing_options_white]

[pricing_options_white background_color=”#f8f8f8″ text_color=”#379bde” ]Free Support[/pricing_options_white]

[pricing_options_white background_color=”#f8f8f8″ text_color=”#379bde” ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options_white]

[/pricing_tabels_white]

[pricing_tabels_white border_color_circle=”#34495E” background_color_circle=”#34495E” border_color_circle=”#2C3E50″ background_color=”#34495E”  title=”STARTING PACKAGE” price=”$49″ price_title=”per month” button_color=”#34495E” button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”]

[pricing_options_white background_color=”#f8f8f8″ text_color=”#34495E” ]500GB Disk Space[/pricing_options_white] [pricing_options_white background_color=”#f8f8f8″ text_color=”#34495E” ]5000GB Bandwidth[/pricing_options_white] [pricing_options_white background_color=”#f8f8f8″ text_color=”#34495E” ]500 Domains[/pricing_options_white]

[pricing_options_white background_color=”#f8f8f8″ text_color=”#34495E” ]Free Support[/pricing_options_white]

[pricing_options_white background_color=”#f8f8f8″ text_color=”#34495E” ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options_white]

[/pricing_tabels_white]

[pricing_tabels_white border_color_circle=”#95A5A6″ background_color_circle=”#95A5A6″ border_color_circle=”#7F8C8D” background_color=”#95A5A6″ title_color=”#DF5148″ title=”STARTING PACKAGE” price=”$49″ price_title=”per month” button_color=”#95A5A6″ button=”SIGN UP” button_link=”http://premiumcoding.com”]

[pricing_options_white background_color=”#f8f8f8″ text_color=”#95A5A6″ ]1000GB Disk Space[/pricing_options_white] [pricing_options_white background_color=”#f8f8f8″ text_color=”#95A5A6″ ]10 000GB Bandwidth[/pricing_options_white] [pricing_options_white background_color=”#f8f8f8″ text_color=”#95A5A6″ ]800 Domains[/pricing_options_white]

[pricing_options_white background_color=”#f8f8f8″ text_color=”#95A5A6″ ]Free Support[/pricing_options_white]

[pricing_options_white background_color=”#f8f8f8″ text_color=”#95A5A6″ ]Unlimited Email Accounts[/pricing_options_white]

[/pricing_tabels_white]

[break/]

[break/]