Επιλογή Σελίδας

Shortcodes: Iconography with Boxes

Icons are awesome and use of them on website always animates the site a bit. We are proud to announce that with our shortcodes you have access to all 369 icons from Font Awesome. All icons come in 3 different sizes (Small, Medium and Big) and you choose the border color directly in the shortcode for each icon individually. You can animate the boxes in different directions or you can set them to be static.

Medium Size Icons

[pmc_box_icon animated=”fadeInLeft” link=”http://premiumcoding.com” position=”right” size=”medium” border_color=”#379bde” icon=”fa-coffee” title=”Box with icon”]Vestibulum ante ipsum primis in fauc ibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer in enim dui. Suspendisse potenti.[/pmc_box_icon]
[pmc_box_icon animated=”fadeInUp” link=”http://premiumcoding.com” position=”top” size=”medium” border_color=”#379bde” icon=”fa-flask” title=”Box with icon”]Vestibulum ante ipsum primis in fauc ibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer in enim dui. Suspendisse potenti.[/pmc_box_icon]
[pmc_box_icon animated=”fadeInRight” link=”http://premiumcoding.com” position=”top” size=”medium” border_color=”#379bde” icon=”fa-bug” title=”Box with icon”]Vestibulum ante ipsum primis in fauc ibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer in enim dui. Suspendisse potenti.[/pmc_box_icon]
[break/] [break/]

Small Size Icons

[pmc_box_icon animated=”fadeInLeft” link=”http://premiumcoding.com” position=”top” size=”small” border_color=”#379bde” icon=”fa-pencil” title=”Box with icon”]Vestibulum ante ipsum primis in fauc ibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer in enim dui. Suspendisse potenti.[/pmc_box_icon]
[pmc_box_icon animated=”fadeInUp” link=”http://premiumcoding.com” position=”top” size=”small” border_color=”#379bde” icon=”fa-key” title=”Box with icon”]Vestibulum ante ipsum primis in fauc ibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer in enim dui. Suspendisse potenti.[/pmc_box_icon]
[pmc_box_icon animated=”fadeInRight” link=”http://premiumcoding.com” position=”top” size=”small” border_color=”#379bde” icon=”fa-picture-o” title=”Box with icon”]Vestibulum ante ipsum primis in fauc ibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer in enim dui. Suspendisse potenti.[/pmc_box_icon]
[break/] [break/]

Big Size Icons

[pmc_box_icon animated=”fadeInLeft” link=”http://premiumcoding.com” position=”top” size=”big” border_color=”#379bde” icon=”fa-camera-retro” title=”Box with icon”]Vestibulum ante ipsum primis in fauc ibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer in enim dui. Suspendisse potenti.[/pmc_box_icon]
[pmc_box_icon animated=”fadeInUp” link=”http://premiumcoding.com” position=”top” size=”big” border_color=”#379bde” icon=”fa-microphone” title=”Box with icon”]Vestibulum ante ipsum primis in fauc ibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer in enim dui. Suspendisse potenti.[/pmc_box_icon]
[pmc_box_icon animated=”fadeInRight” link=”http://premiumcoding.com” position=”top” size=”big” border_color=”#379bde” icon=”fa-tags” title=”Box with icon”]Vestibulum ante ipsum primis in fauc ibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer in enim dui. Suspendisse potenti.[/pmc_box_icon]
[break/] [break/]

Icons with Border

[pmc_box_icon animated=”fadeInLeft” link=”http://premiumcoding.com” position=”top” size=”big” border_color=”#2c84bd” icon=”fa-camera-retro” title=”Box with icon”]Vestibulum ante ipsum primis in fauc ibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer in enim dui. Suspendisse potenti.[/pmc_box_icon]
[pmc_box_icon animated=”fadeInUp” link=”http://premiumcoding.com” position=”top” size=”big” border_color=”#2c84bd” icon=”fa-microphone” title=”Box with icon”]Vestibulum ante ipsum primis in fauc ibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer in enim dui. Suspendisse potenti.[/pmc_box_icon]
[pmc_box_icon animated=”fadeInRight” link=”http://premiumcoding.com” position=”top” size=”big” border_color=”#2c84bd” icon=”fa-tags” title=”Box with icon”]Vestibulum ante ipsum primis in fauc ibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer in enim dui. Suspendisse potenti.[/pmc_box_icon]
[break/] [break/]
[pmc_box_icon animated=”fadeInLeft” link=”http://premiumcoding.com” position=”top” size=”big” border_color=”#ddd” icon=”fa-camera-retro” title=”Box with icon”]Vestibulum ante ipsum primis in fauc ibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer in enim dui. Suspendisse potenti.[/pmc_box_icon]
[pmc_box_icon animated=”fadeInUp” link=”http://premiumcoding.com” position=”top” size=”big” border_color=”#ddd” icon=”fa-microphone” title=”Box with icon”]Vestibulum ante ipsum primis in fauc ibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer in enim dui. Suspendisse potenti.[/pmc_box_icon]
[pmc_box_icon animated=”fadeInRight” link=”http://premiumcoding.com” position=”top” size=”big” border_color=”#ddd” icon=”fa-tags” title=”Box with icon”]Vestibulum ante ipsum primis in fauc ibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer in enim dui. Suspendisse potenti.[/pmc_box_icon]
[break/] [break/]

Four Columns

[pmc_box_icon animated=”fadeInLeft” link=”http://premiumcoding.com” position=”right” size=”medium” border_color=”#379bde” icon=”fa-coffee” title=”Box with icon”]Vestibulum ante ipsum primis in fauc ibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer in enim dui. Suspendisse potenti.[/pmc_box_icon]
[pmc_box_icon animated=”fadeInUp” link=”http://premiumcoding.com” position=”top” size=”medium” border_color=”#379bde” icon=”fa-flask” title=”Box with icon”]Vestibulum ante ipsum primis in fauc ibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer in enim dui. Suspendisse potenti.[/pmc_box_icon]
[pmc_box_icon animated=”fadeInRight” link=”http://premiumcoding.com” position=”top” size=”medium” border_color=”#379bde” icon=”fa-bug” title=”Box with icon”]Vestibulum ante ipsum primis in fauc ibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer in enim dui. Suspendisse potenti.[/pmc_box_icon]
[pmc_box_icon animated=”fadeInRight” link=”http://premiumcoding.com” position=”top” size=”medium” border_color=”#379bde” icon=”fa-bug” title=”Box with icon”]Vestibulum ante ipsum primis in fauc ibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer in enim dui. Suspendisse potenti.[/pmc_box_icon]
[break/] [break/]