Επιλογή Σελίδας

MCKS Ανώτερα Σεμινάρια στην Ελλάδα και την Κύπρο, με τον Master Hector και τον Master Co, το 2016

Ελλάδα 20-22/05/2016 με τον Master Hector Ramos

  • Σεμινάριο MCKS Om Mani Padme Hum, Παρασκευή 20/05, ώρα 09:30 – 17:30, Αθήνα
  • Nurturing Session on MCKS Sutra Creative Transformation, Παρασκευή 20/05, ώρα 18:30 – 21:30, Αθήνα
  • Σεμινάριο MCKS Arhatic Yoga Preparatory, Σ/Κ 21-22/05, ώρα 09:00 – 18:00, Αθήνα
  • Διαλογισμός Πανσελήνου WESAK, Σάββατο 21/05, ώρα 22:00 – …, Αθήνα

 

Κύπρος 10-11/09/2016 με τον Master Stephen Co

  • Σεμινάριο MCKS Πνευματική Υπόσταση του Ανθρώπου, Σάββατο 10/9, ώρα 09:00 – 20:00, Λευκωσία
  • Σεμινάριο MCKS Πνευματική Διοίκηση Επιχειρήσεων, Κυριακή 11/9, ώρα 09:00 – 20:00, Λευκωσία