Επιλογή Σελίδας

MCKS Spiritual Essence of Man

SEM

MCKS Spiritual Essence of Man

(MCKS Η Πνευματική Yπόσταση του Aνθρώπου)

Ένα Μοναδικό και Δυνατό Πνευματικό Εργαστήριο για να Βιώσετε τη Θεότητα στα Ενεργειακά σας Κέντρα (τσάκρα) και τα Ενεργειακά σας Σώματα

Προαπαιτούμενο: To Σεμινάριo MCKS Basic Pranic Healing (Βασικό)

Ο Άνθρωπος είναι πολύ περισσότερα από την φυσική του ύπαρξη, ακόμη και από τα συναισθήματα και το νου. Ο Άνθρωπος, στην ουσία του, είναι ένα πνευματικό ον, μια ψυχή, με διαφορετικά σώματα, που φαίνεται σαν αντεστραμμένο δέντρο με τις ρίζες του να απλώνονται προς τα πάνω.
Η Πνευματική Υπόσταση του Ανθρώπου είναι ένα μοναδικό εργαστήριο που αποκαλύπτει την αληθινή φύση του Ανθρώπου και σας οδηγεί στο να βιώσετε τη θεότητα μέσα στα τσάκρα σας και την αύρα σας.
Τα τσάκρα είναι γνωστά ως ενεργειακά κέντρα που περιστρέφονται, ελέγχουν και ενεργοποιούν ζωτικά όργανα στο σώμα, είναι επομένως υπεύθυνα για την ορθή λειτουργία του ανθρώπινου σώματος και για την υγεία του. Τα τσάκρα, πέρα από τις φυσικές λειτουργίες, έχουν επίσης ψυχολογικές και πνευματικές λειτουργίες.
Αυτό το εργαστήριο σας βοηθά να γνωρίσετε τον εαυτό σας καλύτερα σε όλα τα επίπεδα. Θα αποκτήσετε βαθύτερη γνώση και πρακτικές που κάποτε αποκαλύφθηκαν σε εσωτεριστικούς μαθητές Μυστικιστικών σχολών της Αιγύπτου και της Ινδίας!
Τι σας προσφέρει το εργαστήριο”Spiritual Essence of Man”;

  • Μάθετε τις Διδασκαλίες του Krishna στο Ανεστραμμένο Δέντρο της Ζωής και Δέντρο της Αιωνιότητας της Upanishad
  • Ποτέ στο παρελθόν δεν αποκαλύφθηκαν δημόσια οι ομοιότητες ανάμεσα στην Πνευματική Ανατομία (τσάκρα και αύρες) και τις παραδόσεις του Ταοϊσμού, του Χριστιανισμού, της Καμπάλλα, των Ινδουιστών, του Βελονισμού και των Αιγυπτιακών Μυστικιστικών Σχολών
  • Τα μυστικά του «Τριπλού Σταυρού» και πώς αυτός μπορεί να ενεργοποιήσει τα ενεργειακά σας κέντρα (τσάκρα) και να ενεργοποιήσει τα λεπτοφυή σας σώματα
  • Χρήση του Kether Sephira για Πνευματικές Διδασκαλίες
  • Oμοιότητα της Προσευχής: «Πάτερ Ημών» με το Καμπαλιστικό και Αιγυπτιακό Δέντρο Της Ζωής
  • Πρακτική του «Εγώ Είμαι» , Διαλογισμού που πραγματοποιείται στην Επίφυση!
  • Ανακαλύψτε τη δική σας Φύση του Βούδα και το Πνευματικό Έμβρυο και Βιώστε τη Θεότητα μέσα σας