Επιλογή Σελίδας

MCKS Lord’s Prayer

LP

Meditation on the Lord’s Prayer

(Διαλογισμός στο Πάτερ Ημών)

Το σεμινάριο αυτό προσφέρεται σε όσους ενδιαφέρονται για την πνευματική τους εξέλιξη. Ο Διαλογισμός στο Πάτερ Ημών περιλαμβάνει τεχνικές για την πνευματική εξέλιξη χρησιμοποιώντας δύο εκδοχές διαλογισμού: την Παγκόσμια και την Καμπαλιστική… Οι εσωτεριστικές διδασκαλίες που διδάσκονται από τον Αβραάμ και τον Μωυσή αποκαλούνται ‘Καμπάλα’. Μία από τις κεντρικές διδασκαλίες στην Καμπάλα είναι ‘Το Δέντρο της Ζωής’. Αυτό το ‘Δέντρο της Ζωής’ έχει ενεργειακά κέντρα (chakras) μαζί με ένα που είναι κρυφό. Στο σύνολο υπάρχουν έντεκα ενεργειακά κέντρα.

Πρόκειται για μία πολύ δυνατή πνευματική τεχνική καθαρισμού και ενεργοποίησης των ενεργειακών κέντρων (chakras), και ενδυνάμωσης της αύρας του ασκούμενου… Κάθε φράση της Προσευχής του Πάτερ Ημών ανταποκρίνεται σε διαφορετικά ενεργειακά κέντρα. Καθώς διαλογιζόμαστε στη σημασία κάθε φράσης, τα ενεργειακά κέντρα ενεργοποιούνται.

Και πολλά περισσότερα…