Επιλογή Σελίδας

BPH

Επανάληψη & Πρακτική

Βασικού Επιπέδου Pranic Healing

«Το Pranic Healing είναι μια Γέφυρα για την ανάπτυξη της Ψυχής…
Είναι η “πύλη” προς τις Ανώτερες Διδασκαλίες»
Master Choa Kok Sui
Golden Lotus Sutras, “Inspired Action”