Επιλογή Σελίδας

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Pranic Healing


 

Καθώς οι εναλλακτικές θεραπείες κατέχουν πλέον σημαντική θέση στη θεραπευτική διαδικασία, προέκυψε η ανάγκη για τη δημιουργία ενός προγράμματος εκπαίδευσης, το οποίο να δίνει τη δυνατότητα σε σοβαρούς και αφοσιωμένους μαθητές, να γίνουν αναγνωρισμένοι Θεραπευτές Pranic Healing.

Υπό την καθοδήγηση του Grand Master Choa Kok Sui, ιδρυτή του Pranic Healing, των επαγγελματικών ικανοτήτων και των θεραπευτικών επιτευγμάτων ορισμένων διεθνών συντονιστών, το Institute for Inner Studies (IISI) μας παρέχει ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει όλες τις οπτικές του Pranic Healing.

Η διαδικασία της Πιστοποίησης περιλαμβάνει μία μεθοδική και σε βάθος εκπαίδευση, διάρκειας 1 έτους, στα Σεμινάρια του Pranic Healing, τα οποία αποτελούν τη βάση για περαιτέρω γνώση και εξέλιξη.

Το πρόγραμμα αυτό θα σας βοηθήσει να έχετε μεγαλύτερη επιτυχία, αρμονία και ισορροπία σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Γίνεται επανάληψη στις Αρχές του Pranic Healing με σκοπό να διευρυνθεί η οπτική των εκπαιδευόμενων και η κατανόηση του αντικειμένου στο σύνολό του.

Επίσης, δίνεται βάση στο πρακτικό επίπεδο της συγκεκριμένης εκπαίδευσης, καθώς διδάσκονται εξειδικευμένες τεχνικές και δεξιότητες και βελτιώνονται οι ήδη υπάρχουσες, πάντα κατά τη διάρκεια θεραπειών υπό επίβλεψη.

Δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην υγιεινή, την ηθική, την υπευθυνότητα και τη θεραπεία.

Προϋποθέσεις παρακολούθησης του Προγράμματος Πιστοποίησης

 • Basic Pranic Healing
 • Advanced Pranic Healing
 • Pranic Healing Psychotherapy
 • Arhatic Preparatory Level

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης περιλαμβάνει:

 • Εκπαίδευση στα Σεμινάρια του Pranic Healing
 • Προσκόμιση από τους θεραπευτές τεκμηριωμένων ιστορικών θεραπείας
 • Αρχές Κινέζικης Ιατρικής, Ωτοβελονισμός
 • Αρχές Ψυχολογίας
 • Αρχές Διατροφής
 • Κυτταρική θεραπεία Pranic Healing
 • Επιπλέον μαθήματα από Certified Pranic Healers που ταξιδεύουν ως εδώ από το εξωτερικό
 • Μαθήματα Φυσιολογίας, Παθολογίας, Ανατομίας
 • Πρώτες βοήθειες

Ο μαθητής χρειάζεται να παρακολουθήσει μαθήματα σε ιατρικά θέματα (ιατροί και νοσοκόμες εξαιρούνται από αυτό). Ένας ιατρός Pranic Healer διεξάγει το ιατρικό μέρος του προγράμματος. Οι μαθητές θα πρέπει να εξεταστούν για να βεβαιωθεί ότι κατέχουν τις συγκεκριμένες γνώσεις, με σκοπό να γίνουν ακόμη καλύτεροι θεραπευτές.

 • Αρχές Δεοντολογίας θεραπευτών
 • Γραπτές εξετάσεις, ατομική καθοδήγηση και αξιολόγηση
 • Επανάληψη Basic, Advanced και Psychotherapy

Απαραίτητη θεωρείται η επανάληψη των μαθημάτων αυτών, για να εξασφαλιστεί ότι ο συμμετέχων είναι καλά προσανατολισμένος προς το MCKS Pranic Healing και ακολουθεί τις τεχνικές.

Επίπεδα Προγράμματος Πιστοποίησης:

 1. Associate Pranic Healer
 2. Certified Pranic Healer
 3. Certified Pranic Psychotherapy
 4. Certified Senior Pranic Healer
 5. Certified Assistant Master Pranic Healer
 6. Certified Master Pranic Healer

Μέρος της πρακτικής εξάσκησης αποτελεί και η προσκόμιση από το θεραπευτή 25 τεκμηριωμένων ιστορικών θεραπείας:

 

 • 10 ιστορικά θεραπείας με Basic Pranic Healing
 • 10 ιστορικά θεραπείας με Advanced Pranic Healing
 • 5 ιστορικά θεραπείας με Pranic Healing Psychotherapy

 

Οι ανωτέρω υποθέσεις θα αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών. Στο τέλος μίας επιτυχούς εκπαιδευτικής περιόδου και της αποδοχής των 25 ιστορικών, εκδίδεται το πιστοποιητικό από το IISI (Institute of Inner Studies, Inc.).

 

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Πιστοποίησης είναι το πρώτο και μοναδικό που πραγματοποιείται στην Ελλάδα από το 2013 και είναι αναγνωρισμένο από το IISI (Institute of Inner Studies, Inc.). Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος αποτελείτε μέλη ενός διεθνώς αναγνωρισμένου Οργανισμού Θεραπευτών Pranic Healing παγκοσμίως.