Επιλογή Σελίδας

Φυλάξτε τη Στιγμή

Όπως έχει εξηγήσει ο Master Choa Kok Sui, η ευημερία είναι μια μορφή ενέργειας και ως εκ τούτου ακολουθεί τις αρχές της ενέργειας, όπως η έλξη και η απώθηση.

Επομένως, για να επιτύχετε ένα υψηλότερο βαθμό ευημερίας και αφθονίας, θα πρέπει να υπάρχει αρκετή ενέργεια ευημερίας μέσα σας. Οι εσωτερικές επιστήμες στην πραγματικότητα προτείνουν τεχνικές και πρακτικές που βοηθούν τους ανθρώπους να έλκουν και να αποθηκεύουν ενέργεια ευημερίας και έτσι να γίνονται περισσότερο ευήμεροι στο φυσικό κόσμο. Υπάρχει ένα ρητό που λέει, ότι φυτεύεις στον εσωτερικό κόσμο, θα το θερίσεις στο φυσικό κόσμο.

“Χρησιμοποιήστε την Πνευματική Προσέγγιση. Όταν αλλάζετε τον Εσωτερικό Κόσμο, αλλάζετε το φυσικό κόσμο.”

Master Choa Kok Sui

Ακολουθώντας αυτή την αρχή, υπάρχουν τεχνικές που μπορούν να μας βοηθήσουν να φυτέψουμε τους σωστούς σπόρους και να απολαύσουμε τους καρπούς.


1.Καθαρισμός.

Προτού φυτέψουμε οποιοδήποτε νέο σπόρο, πρέπει πρώτα να απομακρύνουμε τα ζιζάνια!

Στο Pranic Healing αυτό είναι επιστήμη που σχετίζεται με τη βελτίωση της φυσικής και ψυχολογικής υγείας, ο καθαρισμός αναφέρεται στην τεχνική απομάκρυνσης αρνητικών ενεργειών, σκέψεων και συναισθημάτων πριν την ενεργοποίηση του σώματος με φρέσκο Prana (τη ζωτική δύναμη που διατηρεί το σώμα ζωντανό και υγιές).

Η ίδια προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να έλξει ευημερία.

Πριν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές όπως ο οραματισμός και η βεβαίωση για να έλξετε αυτό που θέλετε, πρώτα πρέπει να απομακρύνετε τα εσωτερικά σας εμπόδια τα οποία δεν σας επιτρέπουν να επιτύχετε το στόχο σας.

“Τα εξωτερικά εμπόδια δεν είναι τίποτα συγκριτικά με τα εσωτερικά εμπόδια. Οι μεγαλύτεροι περιορισμοί σας προέρχονται από μέσα και όχι από έξω.”

Master Choa Kok Sui

Αυτά τα εσωτερικά εμπόδια περιλαμβάνουν ηττοπαθείς σκέψεις και συναισθήματα, αρνητικές σκέψεις και συμπεριφορές σχετικές με τα χρήματα και την επιτυχία όπως επίσης και ζηλόφθονες σκέψεις και σπόρους κλοπής.

“Απομακρύνετε τα Εσωτερικά σας Εμπόδια και μετά Επιδιώξτε τον Στόχο σας”

Master Choa Kok Sui

Για να απομακρύνετε τέτοιες αρνητικές σκέψεις, συμπεριφορές και τάσεις, τεχνικές όπως η Pranic Psychotherapy κάνουν θαύματα. Η Pranic Psychotherapy είναι βασικά η εφαρμογή του Pranic Healing που σχετίζεται με το νου και τα συναισθήματα.

Υπάρχουν και άλλες τεχνικές όπως η τεχνική του Μπλε Τριγώνου, η τεχνική του Λευκού Πίνακα και η Τελετή της Θυσίας που μπορούν να σας βοηθήσουν να καθαρίσετε το σύστημά σας από αρνητικές ενέργειες και συναισθήματα τα οποία σας εμποδίζουν να έχετε ευημερία και επιτυχία και οι οποίες θα συζητηθούν στην Arhatic Yoga.

 


 2.Ενεργοποίηση.

Όταν το σύστημα είναι καθαρό από ηττοπαθείς σκέψεις και ενεργειακά εμπόδια, μπορείτε να ξεκινήσετε την ενεργοποίηση του συστήματός σας με ενέργειες ευημερίας και αφθονίας.

Χρειάζεται να χτίσετε μια θετική στάση απέναντι στη ζωή, μια θετική στάση απέναντι στα χρήματα και μια καλή εικόνα του εαυτού. Οι τεχνικές του οραματισμού σ΄αυτήν την περίπτωση μπορούν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ισχυρές θετικές σκεπτομορφές.

Οι βεβαιώσεις επίσης δουλεύουν καλά σ΄αυτήν την περίπτωση για να βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια θετική στάση απέναντι στον εαυτό σας και στη ζωή σας. Εκτός απ΄αυτές τις τεχνικές, η Kriyashakti, γνωστή ως η επιστήμη της υλοποίησης, η οποία είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές τεχνολογίες που σχετίζονται με την επιτυχία και την αφθονία, μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους σκοπούς και τον στόχο σας.

“Kriyashakti είναι η υλοποίηση του σκοπού με τη Δύναμη της Σκέψης….Μαγεία είναι η Επιστήμη της Υλοποίησης χρησιμοποιώντας Θεϊκούς Νόμους.”

Master Choa Kok Sui


 3.Συντήρηση του Καθαρισμού και Ενεργοποίηση με Καλό Κάρμα.

Μπορεί να κάνετε τεχνικές καθαρισμού και ενεργοποίησης κατά γράμμα, αλλά αν δεν δικαιούστε δεν θα πάρετε αυτό που θέλετε.

“Αν δεν δουλέψετε με το Κάρμα σας δεν μπορείτε να προχωρήσετε.”

Master Choa Kok Sui

Μπορείτε να εξουδετερώσετε το αρνητικό σας κάρμα και να δημιουργήσετε θετικό κάρμα εφαρμόζοντας τον Χρυσό Κανόνα. Ο Χρυσός Κανόνας αναφέρει ότι πρέπει να κάνετε στους άλλους αυτό που θέλετε οι άλλοι να κάνουν σε σας και ότι δεν θα πρέπει να κάνετε στους άλλους αυτά που δεν θέλετε οι άλλοι να κάνουν σε σας!

Ακολουθώντας τον Χρυσό Κανόνα επομένως, για να έλξετε χρήματα πρέπει να δώσετε χρήματα! Κάνοντας δωρεές και φιλανθρωπίες σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη και σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς σε τακτική βάση, είναι βέβαιο ότι τα χρήματα θα ρέουν προς εσάς σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας.

Ένας άλλος τρόπος για να δημιουργήσετε θετικό κάρμα ευημερίας είναι βοηθώντας άλλους ανθρώπους να γίνουν πλούσιοι κι ευήμεροι οδηγώντας τους στο μονοπάτι, βοηθώντας τους να βρουν μια καλή δουλειά και να γίνουν καλοί σ’ αυτό που κάνουν.

“ Χωρίς Δωρεά υπάρχει λιγότερη αφθονία και λιγότερη Πνευματική Ανάπτυξη. Πρέπει να δίνετε σε αναλογία με αυτό που θέλετε να λάβετε.”

Master Choa Kok Sui

Ενώ δημιουργείτε περισσότερο θετικό κάρμα ευημερίας δίνοντας και μοιράζοντας, πρέπει επίσης να αποφεύγετε να δημιουργείτε αρνητικό κάρμα φτώχειας απέχοντας από κλοπή και από το να στέλνετε ζηλόφθονες σκέψεις σε άλλους.

 


 4.Αποταμίευση.

Καθώς καθαρίζετε το σύστημά σας από αρνητικές σκέψεις και συμπεριφορές και ενεργοποιείτε τον εαυτό σας με θετικές σκέψεις ευημερίας και αφθονίας και αρχίζετε να δημιουργείτε περισσότερο θετικό κάρμα, άφθονα χρήματα αρχίζουν να έρχονται σε σας.

Αλλά προσέξτε, μην χρησιμοποιήσετε όλα τα χρήματα αμέσως!

Μην κάνετε το λάθος να αγοράσετε ακριβά σπίτια, αυτοκίνητα και ακίνητη περιουσία που θα σας αφήσουν με περισσότερα χρέη και θα είναι πολύ δύσκολο για σας να κάνετε δωρεές περαιτέρω φιλανθρωπίες!

Αποταμιεύστε και επενδύστε! Παραμείνετε στις αρχές σας και κάνετε προϋπολογισμό.

“Αποφύγετε πολλά γενικά έξοδα ή υπερβολικές δαπάνες. Αποφύγετε οικονομικούς κινδύνους! Ρωτήστε τον εαυτό σας, αν κάτι πάει στραβά μπορώ να χειριστώ τον κίνδυνο;…. η γνώση του προϋπολογισμού είναι πολύ σημαντική.”

Master Choa Kok Sui

Επιδιώξτε να καλύψετε τις ανάγκες σας παρά τις επιθυμίες σας.

Όταν γίνεστε περισσότερο ευήμεροι είναι πολύ δελεαστικό να ξοδεύετε περισσότερα σε περιττά πράγματα. Πριν αγοράσετε σκεφτείτε διπλά και χρησιμοποιήστε τη θέλησή σας για να ελέγξετε τα συναισθήματα και τις επιθυμίες σας.

 


 5.Επένδυση.

Οι επενδύσεις σας δίνουν καλύτερες ευκαιρίες ώστε να κερδίσετε περισσότερα. Το θετικό κάρμα και οι ενέργειες ευημερίας χρειάζονται διεξόδους για να φτάσουν σε σας. Σκεφτείτε το, ακόμα κι αν δικαιούστε να κερδίσετε το λαχείο και έχετε πολύ κάρμα ευημερίας, αν δεν αγοράσετε ένα, δεν μπορείτε να κερδίσετε! Τα χρήματα χρειάζονται δρόμους για να έρθουν σε σας.

“Αν δεν αποταμιεύετε και δεν επενδύετε, υπάρχουν λιγότερα κανάλια για την υλοποίηση του Καλού σας Κάρμα.”

Master Choa Kok Sui

Επενδύοντας σε ποικίλες επιχειρήσεις και τομείς αυξάνετε τις πιθανότητες να γίνετε πλούσιοι. Αλλά πριν κάνετε μια επένδυση σκεφτείτε και αναλύστε την επιχείρηση, συμβουλευτείτε σωστούς ανθρώπους και πάρτε μια σωστή απόφαση.

Ακολουθήστε τα τέσσερα προηγούμενα βήματα ώστε να προετοιμάσετε το σύστημά σας να έλξει περισσότερη ευημερία και στη συνέχεια αυξήστε τις διεξόδους σας και τις πιθανότητες μέσω σωστών επενδύσεων και θα γίνετε πλούσιοι.

 

(Πηγή: pranaworld.net)