Επιλογή Σελίδας

Το κάλεσμα για μία μεγαλύτερη παγκόσμια υπηρεσία

Το Wesak, γνωστό και ως Πούρνιμα του Βούδα (Buddha Purnima), προέρχεται από το σανσκριτικό όρο Βαϊσάκα (Vaisakha) και αναφέρεται στον μήνα εορτασμού του Wesak, είναι μία από τις πλέον ευοίωνες γιορτές σε πολλούς πολιτισμούς, και ιδιαίτερα για τους Βουδιστές. Πούρνιμα Βούδα βασικά σημαίνει η πανσέληνος του Βούδα.

Με την αντίληψη ότι είναι η πιο ισχυρή πανσέληνος του χρόνου, ο διαλογισμός Βέσακ (Wesak) γίνεται από πολλούς πνευματικούς ασκητές την ακριβή ώρα της πανσέληνου στον Ταύρο σαν εξαιρετικός τρόπος υπηρεσίας προς την ανθρωπότητα κι ολόκληρη τη γη.

Σύμφωνα με το θρύλο, κάθε χρόνο στην ώρα ακριβώς του Wesak, o Bούδας κατεβαίνει και πλημμυρίζει με πνευματικές ευλογίες και θεϊκές ενέργειες. Ο Χριστός, ως αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας λαμβάνει όλες τις ευλογίες και τις διανέμει προς όλους.

Με αυτό τον τρόπο, μία φορά το χρόνο κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Wesak μία ανανεωμένη πνευματική ενέργεια και ζωή μεταδίδεται στην ανθρωπότητα και σε κάθε άνθρωπο και κάθε ον που βρίσκεται πάνω στη γη, γεγονός που σηματοδοτεί μία εξαιρετική στιγμή για την ζωή και την ανάπτυξη των ανθρώπων στη γη.

Η επίδραση αυτής της στιγμής εντατικής πνευματικής προσπάθειας και ανυπολόγιστης υπηρεσίας θα διατηρηθεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς και βασικά, αποτελεί έναν εξαιρετικό τρόπο βοήθειας για την υλοποίηση του θεϊκού σχεδίου στη γη.

Για το λόγο αυτό, πολλοί πνευματικοί ασκητές, μαθητές, Άρχατ και Δάσκαλοι προετοιμάζονται αρκετό καιρό πριν προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτό τον εξαιρετικό τρόπο υπηρεσίας με το να κάνουν εντατική κάθαρση και διαλογισμούς μέρες πριν τη στιγμή του συγκεκριμένου διαλογισμού.

Χωρίς σε βάθος προετοιμασία και κάθαρση, ο διαλογισμός Wesak δεν θα δημιουργήσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα στους ασκητές.

Στην πραγματικότητα, το πενθήμερο του φεστιβάλ Wesak είναι κρίσιμο. Υπάρχει η αντίληψη ότι κατά τη διάρκεια αυτών των 5 ημερών ενέργειες με ξεχωριστή σημασία που πηγάζουν από την καρδιά του Θεού, μέσω του Βούδα, του Κυρίου Ιησού και της πνευματικής ιεραρχίας, εισρέουν στην ανθρώπινη συνειδητότητα και διαποτίζουν τον πλανήτη Γη. Αυτές οι ενέργειες εντείνονται σε μεγάλο βαθμό από εστιασμένους ομαδικούς διαλογισμούς και παρέχουν ευκαιρίες για πνευματική ανάπτυξη.

Οι δύο μέρες που προηγούνται του συγκεκριμένου διαλογισμού είναι η στιγμή για κάθαρση, αυτοθεραπεία και προετοιμασία του συστήματος για να μπορέσει να λάβει τις εντατικές δονήσεις που εκλύονται κατά τη διάρκεια του διαλογισμού Wesak, καθώς και για απομάκρυνση οποιαδήποτε αρνητικής σκέψης και συναισθήματος στην αύρα που θα μπορούσαν να μειώσουν τη χρησιμότητα των ασκητών ως κανάλια πνευματικής δύναμης. Οι δύο μέρες που έπονται του Wesak θεωρούνται ως η περίοδος για διανομή των προσληφθέντων πνευματικών ενεργειών σε κάθε άνθρωπο και κάθε ον στη γη.

Κατά τη διάρκεια των 2 ημερών κάθαρσης που προηγούνται του φεστιβάλ Wesak, προτείνεται να διατηρούν οι πνευματικοί ασκητές στάση αφοσίωσης, υπηρεσίας και δεκτικότητας που επιτρέπει στην ιεραρχία να τους χρησιμοποιήσει αποτελεσματικότερα ως εργαλεία.

Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών που έπονται του διαλογισμού Wesak συνεχίζουν να γίνονται ομαδικοί διαλογισμοί και ευλογίες προκειμένου να επιβοηθηθεί το έργο της διασποράς των πνευματικών ενεργειών και των θεϊκών ευλογιών σε μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Για να ανακεφαλαιώσουμε, οι πέντε μέρες του εορτασμού του διαλογισμού Wesak περιλαμβάνουν:

  • 2 μέρες κάθαρσης και διαλογισμού πριν το Wesak για να διευκολυνθεί η απορρόφηση των θεϊκών ενεργειών πιο αποτελεσματικά, αφού τα τσάκρα και η αύρα είναι καθαρά!
  • Ο διαλογισμός Wesak για να λαβουμε τις ενέργειες που έρχονται διαμέσου του Βούδα και του Χριστού.
  • 2 μέρες διαλογισμού μετά το Wesak για να αφομοιωθούν οι θεϊκές ευλογίες και να διανεμηθούν παραπέρα στον υπόλοιπο κόσμο.

 

Πηγή: pranaworld.net