Επιλογή Σελίδας

Δάσκαλοι Pranic Healing

Riccardo Scornajenghi

Primary License του IISI* για τη Διδασκαλία και τη Διάδοση του Pranic Healing στην Ελλάδα*.

Δάσκαλος του IISI*:

 • MCKS Pranic Healing (Basic)
 • MCKS Advanced Pranic Healing
 • MCKS Pranic Psychotherapy
 • MCKS Pranic Crystal Healing
 • MCKS Psychic Self-Defense
 • MCKS Achieving Oneness with the Higher Soul
 • Μαθητής του Grand Master Choa Kok Sui

Certified Pranic Healer

Πρόεδρος της Ένωσης Atma Namaste στην Ιταλία

Ιδρυτικό μέλος του Rama

Πιστοποιητικά : MCKS Pranic Healing, MKCS Advanced Pranic Healing, MCKS Pranic Psychotherapy, MCKS Pranic Crystal Healing, MCKS Psychic Self-Defense, Arhatic Yoga, Achieving Oneness with the Higher Soul, MCKS Feng Shui, MCKS Kriya Shakti, MCKS Spiritual Essence Of Man, MCKS Spiritual Business Management, MCKS Inner Teachings of Christianity Revealed, MCKS Inner Teachings of Buddhism Revealed, MCKS Inner Teachings of Hinduism Revealed, MCKS Higher Clairvoyance, MCKS Om Mani Padme Hum, MCKS Arhatic Sexual Alchemy

e-mail: rscornajenghi@tin.it
Mobile: +39 3407366143

Γιώργος Σταμούλης

Primary License του IISI* για τη Διδασκαλία και τη Διάδοση του Pranic Healing στην Ελλάδα, Ρωσία και Ουκρανία.

Δάσκαλος του IISI*:

 • MCKS Super Brain Yoga (Ελλάδα)
 • MCKS Pranic Healing (Basic) (Ελλάδα, Ρωσία, Ουκρανία)
 • MCKS Advanced Pranic Healing (Ελλάδα, Ρωσία, Ουκρανία)
 • MCKS Pranic Psychotherapy (Ελλάδα, Ρωσία, Ουκρανία)
 • Associate Pranic Healer

Πιστοποιητικά: Arhatic Yoga Level 3.1, MCKS Pranic Healing, MKCS Advanced Pranic Healing, MCKS Pranic Psychotherapy, MCKS Pranic Crystal Healing, MCKS Psychic Self-Defense, MCKS Feng Shui, MCKS Kriya Shakti, MCKS Spiritual Essence Of Man, MCKS Spiritual Business Management, MCKS Inner Teachings of Christianity Revealed, MCKS Inner Teachings of Buddhism Revealed, MCKS Achieving Onenes with the Higher Soul, MCKS Om Mani Padme Hum

e-mail: Rama@PranicHealing.gr
Phone: +30 210 8547506
Mobile: +30 6938880555

Chiara Perfetti

Primary License του IISI* για τη Διδασκαλία και τη Διάδοση του Pranic Healing στην Ελλάδα.

Δάσκαλος του IISI*:

 • MCKS Super Brain Yoga (Ελλάδα)
 • MCKS Pranic Healing (Basic) (Ελλάδα, Ρωσία, Ουκρανία)
 • MCKS Advanced Pranic Healing (Ελλάδα, Ρωσία, Ουκρανία)
 • Associate Pranic Healer

Πιστοποιητικά: Arhatic Yoga Level 1-2, MCKS Pranic Healing, MKCS Advanced Pranic Healing, MCKS Pranic Psychotherapy, MCKS Pranic Crystal Healing, MCKS Psychic Self-Defense, MCKS Feng Shui, MCKS Kriya Shakti, MCKS Spiritual Essence Of Man, MCKS Spiritual Business Management, MCKS Inner Teachings of Christianity Revealed, MCKS Inner Teachings of Buddhism Revealed, MCKS Achieving Onenes with the Higher Soul, MCKS Om Mani Padme Hum

e-mail: Chiara@PranicHealing.gr
Phone: +30 210 8547506
Mobile: +30 6938880555

Στεφανία Κοκοτίνη

Sub-License του Rama για τη Διδασκαλία και τη Διάδοση του Pranic Healing στην Ελλάδα .

Δάσκαλος του Rama:

 • MCKS Pranic Healing (Basic) (Ελλάδα)
 • Associate Pranic Healer

Πιστοποιητικά: MCKS Pranic Healing, MKCS Advanced Pranic Healing, MCKS Pranic Psychotherapy, MCKS Pranic Crystal Healing, MCKS Psychic Self-Defense, Arhatic Yoga Level Preparatory, MCKS Feng Shui, MCKS Kriya Shakti, MCKS Achieving Onenes with the Higher Soul, MCKS Om Mani Padme Hum

e-mail: Stefania@PranicHealing.gr
Phone: +30 210 8547506
Mobile: +30 6938880555

Βασίλειος Κούρτης

Sub-License του Rama για τη Διδασκαλία και τη Διάδοση του Pranic Healing στην Ελλάδα.

Δάσκαλος του Rama:

 • MCKS Pranic Healing (Basic) (Ελλάδα)
 • Associate Pranic Healer

Πιστοποιητικά: MCKS Pranic Healing, MKCS Advanced Pranic Healing, MCKS Pranic Psychotherapy, MCKS Pranic Crystal Healing, MCKS Psychic Self-Defense, Arhatic Yoga Level Preparatory, MCKS Feng Shui, MCKS Kriya Shakti, MCKS Achieving Onenes with the Higher Soul

e-mail: Vasilis@PranicHealing.gr
Phone: +30 210 8547506
Mobile: +30 6938880555

Etilvia Esther Padilla Martinez

Δάσκαλος MCKS Pranic Healing (Basic) του IISI*

Associate Pranic Healer

Μαθητής του Grand Master Choa Kok Sui

Πιστοποιητικά: MCKS Pranic Healing, MKCS Advanced Pranic Healing, MCKS Pranic Psychotherapy, MCKS Pranic Crystal Healing, MCKS Psychic Self-Defense, Arhatic Yoga, Achieving Oneness with the Higher Soul, MCKS Feng Shui, MCKS Kriya Shakti, MCKS Spiritual Essence Of Man, MCKS Spiritual Business Management, MCKS Inner Teachings of Christianity Revealed, MCKS Inner Teachings of Buddhism Revealed, MCKS Inner Teachings of Hinduism Revealed, MCKS Higher Clairvoyance, MCKS Om Mani Padme Hum, MCKS Arhatic Sexual Alchemy

e-mail: etilvia@virgilio.it
Mobile: +39 3490758194

* Institute for Inner Studies Inc., Philippines