Ο Rama είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός

Οι δωρεές σας μπορούν να βοηθήσουν πολλούς!

Χρησιμοποιούμε όλες τις δωρεές σας για να διαδώσουμε τις διδασκαλίες του Master Choa Kok Sui
σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο Rama υποστηρίζει διάφορους φιλανθρωπικούς οργανισμούς
και έχει ιδρύσει “Το Orama Αγάπης” για να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη γενναιοδωρία σας.
Είθε το καλό κάρμα να επιστρέψει σε εσάς και την οικογένειά σας πολλές φορές.

 

 

 

και μέσω IRIS