Οφέλη του Διαλογισμού στη Διάρκεια της Πανσελήνου

Αποδεσμεύστε τη Δύναμη

Ο διαλογισμός είναι μια από τις πιο ευεργετικές ενέργειες κατά τη διάρκεια της πανσελήνου και μια ισχυρή μέθοδος υπηρεσίας προς την ανθρωπότητα και τη μητέρα γη. Κατά τη διάρκεια του διαλογισμού βασικά ο νους του διαλογιζόμενου γίνεται ένα κανάλι ώστε να λάβει τις ενέργειες του θεϊκού φωτός, αγάπης και δύναμης και στη συνέχεια να τις διανείμει στην οικογένεια, στην κοινωνία και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Η περίοδος της πανσελήνου κάθε μήνα επομένως, προσφέρει σπουδαίες ευκαιρίες για διαλογισμό, όχι μόνο για την καλλιέργεια προσωπικών κερδών αλλά επίσης και για τη συμμετοχή στην εκδήλωση του Θεϊκού Σχεδίου στη γη. Παρόλο που κάθε στιγμή του χρόνου είναι κατάλληλη για διαλογισμό και οι άνθρωποι που είναι έτοιμοι και διαθέσιμοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις θεϊκές ενέργειες, υπάρχουν ενεργειακοί κύκλοι που το καθιστούν ευκολότερο και ισχυρότερο και η πανσέληνος είναι ένας απ΄αυτούς.

«Οι δώδεκα Γιορτές του χρόνου θα αποτελέσουν μια αποκάλυψη της θεότητας»
Alice A. Bailey

Τα μεγεθυντικά αποτελέσματα των πανσελήνων είναι γνωστά από παλιά κι έχουν τονιστεί παντού στην ιστορία, με αποδείξεις που μπορούν να βρεθούν στη λαϊκή λογοτεχνία καθώς επίσης και σε πολλά πνευματικά κείμενα.
Στην πραγματικότητα η σελήνη από μόνη της δεν έχει ιδιαίτερη επίδραση στη δημιουργία αυτού του ενεργειακού κύκλου, αλλά «η πλήρως φωτισμένη σφαίρα της σελήνης υποδεικνύει μια ελεύθερη κι ανεμπόδιστη ευθυγράμμιση ανάμεσα στον πλανήτη μας και στον ήλιο, το ηλιακό κέντρο, την ενεργειακή πηγή όλης της ζωής στη Γη. Σε τέτοιες στιγμές μπορούμε να κάνουμε μια σαφή προσέγγιση στο Θεό, στο Δημιουργό, στο κέντρο της ζωής και της διάνοιας.»

Επομένως, η πανσέληνος υπήρξε πάντοτε μια ιερή περίοδος για πνευματικές πρακτικές σε πολλές αρχαίες θρησκείες και παραδόσεις. Στην πραγματικότητα πιστεύεται ότι η πανσέληνος είναι μια περίοδος κρίσης αλλά και μια περίοδος ευκαιριών. Εξ΄αιτίας των μεγεθυντικών επιδράσεων στη γη και στους κατοίκους της, έχει παρατηρηθεί με το πέρασμα των γενεών ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα συμβαίνει κατά τη διάρκεια της πανσελήνου, θα μεγεθυνθεί σε αποτέλεσμα και ένταση. Περισσότερα ατυχήματα, περισσότερες γεννήσεις παιδιών και περισσότερες ψυχολογικές διαταραχές συχνά αναφέρονται στη διάρκεια των πανσελήνων. Στο Βουδισμό, διάφορες φάσεις στη ζωή και στην εξέλιξη του Κυρίου Βούδα πιστεύεται ότι έχουν λάβει μέρος σε μέρες πανσελήνου.

Επιπλέον, εξαιτίας των αστρολογικών χαρακτηριστικών και των επιδράσεων της σελήνης στο νου και στα συναισθήματα, συχνά στη διάρκεια της πανσελήνου οι άνθρωποι τείνουν να γίνονται πιο ευαίσθητοι και συχνά αντιμετωπίζουν περισσότερα συναισθηματικά και προβλήματα σχέσεων συγκριτικά με την υπόλοιπη περίοδο του χρόνου. Αυτός είναι ο λόγος που η τρέλα λέγεται επίσης και σεληνιασμός!

Ενας από τους τρόπους εξουδετέρωσης τέτοιων επιδράσεων κατά την πανσέληνο είναι επομένως ο διαλογισμός και η κάθαρση. Στην πραγματικότητα ο διαλογισμός κατά την πανσέληνο συνιστάται από παλιά και μας βοηθά να χρησιμοποιήσουμε τα μεγεθυμένα αποτελέσματα της πανσελήνου για ισχυρότερες πνευματικές δραστηριότητες και βοήθεια στη μητέρα γη.
Εκτός από τις ηρεμιστικές και ανατασικές επιδράσεις του διαλογισμού που μπορούν να εξουδετερώσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανεπιθύμητες επιδράσεις της πανσελήνου, πολλά επιπλέον οφέλη μπορούν να αποκομιστούν μέσω διαλογισμού όπως:

Βαθύτερος Καθαρισμός

«Ο Διαλογισμός έχει ένα αποτέλεσμα κάθαρσης. Δυναμώνει τη σύνδεση με την Ανώτερη Ψυχή σας»
Master Choa Kok Sui

Ο Διαλογισμός γενικά βοηθά στην ενεργοποίηση του ενεργειακού κέντρου (τσάκρα) της κορώνας και κατεβάζει μεγαλύτερες ποσότητες θεϊκής ενέργειας μέσα στο σύστημα ενώ γίνεται ακόμα πιο δυνατός στην περίοδο των πανσελήνων. Η θεϊκή ενέργεια βασικά έχει τη δική της συνείδηση κι επομένως σταδιακά αποβάλλει αρνητικές σκέψεις, συναισθήματα κι ενέργειες από την αύρα και τα τσάκρα του διαλογιζόμενου. Το αποτέλεσμα είναι, όχι μόνο βελτιωμένη φυσική και συναισθηματική υγεία αλλά επίσης νοητική διαύγεια, καλύτερη αυτοεπίγνωση και περισσότερη ειρήνη κι ευτυχία.

Ισχυρότερες Πνευματικές Εμπειρίες.

Για να έχετε πνευματικές εμπειρίες, πρώτα απ΄όλα το σώμα, ο νους και τα συναισθήματα πρέπει να βρίσκονται σε σχετική ηρεμία. Επομένως είναι καλό να προετοιμάζετε το σώμα και το νου πριν ξεκινήσετε το διαλογισμό, κάτι που φυσιολογικά γίνεται στις ομάδες πριν την έναρξη διαλογισμού της πανσελήνου.

«Η προετοιμασία για Διαλογισμό είναι τόσο σημαντική όσο και ο ίδιος ο Διαλογισμός»
Master Choa Kok Sui

Επιπλέον η πνευματική ενέργεια χρειάζεται για την ανύψωση της συνείδησης και την ανάπτυξη της ικανότητας να πετάμε στον εσώτερο κόσμο.

«Η πνευματική ενέργεια κάνει τις τεχνικές να δουλεύουν»
Master Choa Kok Sui

Κατά τη διάρκεια του διαλογισμού της πανσελήνου, ιδιαίτερα αν ο διαλογισμός γίνεται σε ομάδα, μεγαλύτερη ποσότητα θεϊκών ενεργειών θα διαχυθεί στους συμμετέχοντες κι έτσι είναι ευκολότερο να έχουν εμπειρίες που θα ήταν δύσκολο να έχουν, αν διαλογίζονταν μόνοι σε άλλη περιόδο του χρόνου.

Γρηγορότερη Εκδήλωση Ευχών

Για να εκδηλωθεί μια ευχή ή να υλοποιηθεί ένα σχέδιο χρειάζεται πολύ ενέργεια. Μια ευχή ή ένα σχέδιο είναι στην πραγματικότητα μια σκεπτομορφή που δημιουργείται από εμάς και έχει σχήμα, σαφήνεια και διάρκεια ζωής. Για να αυξήσουμε τη δύναμη και τη διάρκεια ζωής της, χρειάζεται να γεμίσουμε τη σκεπτομορφή με αρκετή ενέργεια.

« Η υλοποίηση απαιτεί ενέργεια»
Master Choa Kok Sui

Μετά το διαλογισμό της πανσελήνου, εάν η γραμμένη ευχή ή σχέδιο ενεργοποιηθεί ή ευλογηθεί από τους συμμετέχοντες, μεμονωμένα ή από την ομάδα, θα γίνει μια δυνατή και μακροβιότερη σκεπτομορφή που θα ασκεί μεγαλύτερη επιρροή στο φυσικό κόσμο. Το αποτέλεσμα θα είναι φυσιολογικά γρηγορότερη εκδήλωση ευχών και σχεδίων.

Μεγαλύτερη Ευκαιρία για Παγκόσμια Υπηρεσία

Η πανσέληνος είναι βασικά μια ευκαιρία για παγκόσμια υπηρεσία. Όταν άνθρωποι με καλή θέλησηκαι θέληση να κάνουν το καλό συγκεντρώνονται και διαλογίζονται, γίνονται κανάλια που λαμβάνουν και κατεβάζουν θεϊκές ενέργειες φωτός, αγάπης και δύναμης και τις διαβιβάζουν σε κάθε άνθρωπο και κάθε ον στη γη.

Όταν οι θεϊκές ενέργειες κατευθύνονται στην ανθρωπότητα και στη μητέρα γη, ιδιαίτερα στους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη και σε περιοχές που έχουν πληγεί από πολέμους και φυσικές ή τεχνητές καταστροφές μπορούν να επιφέρουν ανακούφιση, ειρήνη και ανάταση.
Πραγματικά, η πανσέληνος είναι μια από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για παγκόσμια υπηρεσία που δίνεται σε ομάδες ανδρών και γυναικών καλής θέλησης, ώστε να γίνουν ενεργά κανάλια βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη και βοήθειας στην εκδήλωση του Θεϊκού Σχεδίου. Η Μεγάλη Επίκληση είναι μια ισχυρή προσευχή που μπορεί να ειπωθεί μετά τον ομαδικό διαλογισμό για περαιτέρω ευλογία στη γη.

Πνευματική Ενδυνάμωση

«Ο Διαλογισμός επιταχύνει τη διαδικασία της εξέλιξης με σταδιακή κάθαρση των αρνητικών τάσεων»
Master Choa Kok Sui

Κατά τη διάρκεια της πανσελήνου θεϊκές ενέργειες εισέρχονται στο σώμα μέσω της πνευματικής χορδής, η οποία δρα σαν ένα κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στο άτομο και στο θείο. Όταν το σώμα γεμίζει με πνευματική ενέργεια το μέγεθος των ενεργειακών καναλιών, επίσης γνωστά και ως μεσημβρινοί ή nadis, γίνονται παχύτερα επιτρέποντας να κυκλοφορεί περισσότερη ενέργεια με ταχύτερο ρυθμό. Η θεϊκή ενέργεια επίσης καθαρίζει τα τσάκρα και τα ενεργοποιεί. Το αποτέλεσμα είναι πνευματική ενδυνάμωση.

«Σ’ ένα μεγάλο βαθμό η Πνευματική Ανάπτυξη είναι Ενέργεια»
Master Choa Kok Sui

Όταν το μέγεθος του ενεργειακού σώματος και η διάμετρος των τσάκρα αυξηθούν θα έχουμε πνευματική ενδυνάμωση. Τα τσάκρα βασικά μας επηρρεάζουν φυσικά, ψυχολογικά και πνευματικά καθώς κάθε τσάκρα λειτουργεί και στα τρία αυτά επίπεδα. Έτσι, όταν τα τσάκρα μεγαλώνουν, θα παρατηρήσετε βελτιώσεις σε διάφορους τομείς της ζωής. Ενώ ένα μεγαλύτερο τσάκρα του Άζνα εκδηλώνεται ως μεγαλύτερη δύναμη θέλησης, ένα μεγαλύτερο τσάκρα Λαιμού επιφέρει περισσότερη δημιουργικότητα και ένα μεγαλύτερο Καρδιακό τσάκρα περισσότερη αγάπη και συμπόνοια. Η θεϊκή ενέργεια επίσης βοηθά να μετουσιώνουμε και να ρυθμίζουμε την κατώτερη φύση.

«Μεταμόρφωση συμβαίνει όταν μεγαλύτερη ποσότητα Ψυχικής Ενέργειας κατεβαίνει στα κατώτερα τσάκρα και τα ρυθμίζει. Ένας άλλος όρος για τη ρύθμιση των κατώτερων τσάκρα είναι η Αυτο-Κυριαρχία»
Master Choa Kok Sui

Η πνευματική ενδυνάμωση είναι βασικά πολυτιμότερη και μακροβιότερη από τα συνηθισμένα φυσικά επιτεύγματα που θα εξαφανιστούν μετά το θάνατο, και ο διαλογισμός κατά την πανσέληνο είναι ένας από τους ευκολότερους δρόμους για να την επιτύχουμε.

Αγκυροβόληση Ενέργειας

Ο διαλογισμός οπουδήποτε γίνεται, αγκυροβολεί τις θεϊκές ενέργειες που κατεβαίνουν στο συγκεκριμένο σημείο. Ιδιαίτερα αν γίνεται σε ομάδα και κατά την πανσέληνο, όταν οι επιδράσεις μεγεθύνονται μέσω του διαλογισμού ο χώρος θα ευλογηθεί με θετικές ενέργειες θεϊκού φωτός, αγάπης, δύναμης, ειρήνης, χαράς και συμπόνοιας.

Ο επαναλαμβανόμενος ομαδικός διαλογισμός σε ένα χώρο τείνει να αγκυροβολήσει πολλές θεϊκές ενέργειες εκεί, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να έλξουν ανώτερες οντότητες και αγγέλους στο συγκεκριμένο χώρο. Πραγματικά, αυτός είναι ένας από τους λόγους γιατί η λειτουργία των χώρων όπου χτίζονται ναοί, εκκλησίες, συναγωγές και τζαμιά δεν πρέπει να αλλάζει αργότερα.

Επαναφορτισμένο Σώμα

Η θεϊκή ενέργεια όταν λαμβάνεται από τον διαλογιζόμενο, απορροφάται από το ενεργειακό σώμα και τα τσάκρα, μετουσιώνοντας την ποιότητα τους και βελτιώνοντας τις λειτουργίες τους. Η θεϊκή ενέργεια εξαιτίας του χρώματος και της ποιότητάς της, έχει μεγάλη θεραπευτική δύναμη. Όταν απορροφάται από το σώμα επιφέρει σε αυτό περισσότερη φυσική υγεία. Επιπλέον, η θεϊκή ενέργεια αυξάνει τους ανοσολογικούς και τους αμυντικούς μηχανισμούς οι οποίοι βοηθούν το σώμα να αντιμετωπίσει φλεγμονές και διάφορες ασθένειες με ένα καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Ο αυξημένος ρυθμός της ενεργειακής κυκλοφορίας στα ενεργειακά κανάλια και στα τσάκρα, επίσης εμφανίζεται ως μεγαλύτερη αντοχή κι επαναφόρτιση στο σώμα.

Ο διαλογισμός της πανσελήνου αν γίνεται σε ομάδα μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα, καθώς η ομαδική συνεργία μπορεί να κατεβάσει περισσότερη θεϊκή ενέργεια συγκριτικά με ένα άτομο.

Ο διαλογισμός στις Δίδυμες Καρδιές είναι μια από τις καλύτερες επιλογές στις ομάδες κατά την διάρκεια της πανσελήνου, καθώς είναι ένας καθοδηγούμενος διαλογισμός ο οποίος δημιουργεί οδούς ώστε οι συμμετέχοντες να γίνουν κανάλια θεϊκού φωτός αγάπης και δύναμης που θα ρεύσουν στη γη και σε κάθε άνθρωπο, κάθε ον που την κατοικεί. Με αυτόν τον τρόπο επομένως, δεν ανυψώνει μόνο τους διαλογιζόμενους προσωπικά, αλλά επίσης τους κάνει κανάλια ελέους και ειρήνης στη γη.

Πηγή: pranaworld.net