Η Arhatic Yoga είναι η Γιόγκα της Σύνθεσης, η Γιόγκα του 21ου αιώνα

Η Arhatic Yoga είναι μια ισχυρή πνευματική επιστήμη που δημιουργήθηκε από τον Master Choa Kok Sui και εξασφαλίζει την πνευματική εξέλιξη σε σύντομο χρονικό διάστημα. Προέρχεται από τις λέξεις “Arhat” και “Yoga”. Το “Arhat” είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα άτομο που εξελίσσεται σε μεγάλο βαθμό. “Γιόγκα” σημαίνει ένωση. Είναι μια σύνθεση 7 ειδών Γιόγκα: Raja Yoga, Karma Yoga, Kundalini Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Mantra Yoga & Hatha Yoga.

Στην Arhatic Yoga, διδάσκονται τεχνικές βήμα προς βήμα, για να βοηθήσουν τους ασκούμενους να καθαρίσουν την αύρα και τα ενεργειακά τους κέντρα (τσάκρα), μια διαδικάσία απαραίτητη για την πνευματική ανάταση. Η διαδικασία καθαρισμού των ενεργειακών κέντρων (τσάκρα) και της αύρας επιτρέπει περισσότερη ενέργεια να εισέλθει στο σώμα, έτσι ώστε η ενέργεια της Κουνταλίνι να μπορεί να αφυπνιστεί με ασφάλεια. Η ενέργεια της Κουνταλίνι είναι έμφυτη, αλλά συνήθως βρίσκεται ανενεργή στη βάση της σπονδυλικής στήλης. Αυτό που οι περισσότεροι δεν συνειδητοποιούν είναι ότι χωρίς τη διαδικασία ενεργειακού καθαρισμού, κάθε είδος πνευματικής πρακτικής που λαμβάνει χώρα δεν είναι ασφαλής, επειδή υπάρχουν παλιοί σπόροι και μπλοκαρίσματα μέσα στα ενεργειακά κέντρα και την αύρα. Εστιάζοντας μόνο στην αφύπνιση της ενέργειας της Κουνταλίνι, χωρίς να προσέξουμε επίσης τον ενεργειακό καθαρισμό, η ενέργεια στο σώμα αυξάνεται και πολλοί από αυτούς τους σπόρους αρχίζουν να αναπτύσσονται. Ως αποτέλεσμα, ορισμένα αρνητικά χαρακτηριστικά μεγεθύνονται. Η κάθαρση είναι ένα απαραίτητο βήμα για την προετοιμασία των ασκούμενων στην Arhatic Yoga.

H Arhatic Yoga συμπεριλαμβάνει τεχνικές δόμησης χαρακτήρα έτσι ώστε να μπορούν οι ασκούμενοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της καθημερινής ζωής. Οι τεχνικές μάς μαθαίνουν να συνειδητοποιούμε τις αδυναμίες και τα ελαττώματά μας που εμποδίζουν την πνευματική μας ανάπτυξη. Επιπλέον, οι ασκούμενοι διδάσκονται συγκεκριμένες μεθόδους για το πώς να βελτιώσουν το νευρικό τους σύστημα και τον εγκέφαλό τους, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να συντονιστούν και να λάβουν καθοδήγηση από τον ανώτερο εαυτό τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω συγκεκριμένων διαλογισμών. Η Arhatic Yoga θα σας βοηθήσει επίσης, να βελτιώσετε τις θεραπευτικές σας δυνάμεις και άλλα χαρακτηριστικά, καθώς τα ενεργειακά κέντρα και η αύρα σας αυξάνονται σε μέγεθος και δύναμη.

Το σεμινάριο Arhatic Yoga θεωρείται ένα από τα ανώτερα σεμινάρια και διδάσκεται αποκλειστικά από έναν από τους 8 Master Pranic Healers παγκοσμίως. Οι Masters εγκρίνουν αν ο μαθητής είναι έτοιμος να λάβει μέρος στο σεμινάριο αυτό.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ARHATIC YOGA!