Δοκιμάστε το Shopping Therapy

Το γεγονός ότι οι αγορές έχουν συσχετιστεί με τη «θεραπεία» τα λέει όλα! Αυτή η ασταμάτητη επιθυμία συσσώρευσης «υλικού», ειδικά αυτού που δεν χρειάζεται, πραγματικά μας κάνει να νιώθουμε καλά… για μια στιγμή.

Οι καταναγκαστικές αγορές, η δημιουργία «αναγκών», δικαιολογιών και λόγων για αυτό που αγοράζουμε είναι μια άλλη μορφή εθισμού. Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που δρα ο εθισμός στα τρόφιμα.

Ένα γεμάτο καλάθι αντιπροσωπεύει μόνο τα κενά μας συναισθήματα!

Η διαφήμιση και η συσκευασία είναι μόνο σκεπτομορφές που αποσκοπούν στη διέγερση της επιθυμίας. Και αυτή είναι μια μορφή ενέργειας που θα εισέλθει στο σύστημά μας μόνο αν και εμείς της το επιτρέψουμε ή όταν εντοπίσει αδύναμα σημεία. Όταν τα συναισθήματά μας ξεπεράσουν τη λογική πλευρά μας, μπορούμε εύκολα να ταλαντευόμαστε για να συλλέγουμε αντικείμενα που δεν χρειάζονται.

Αντιμετωπίζουμε τα καταναγκαστικά ψώνια όπως θα κάναμε με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση εθισμού. Στο Pranic Healing, μια τεχνική που ονομάζεται «scanning» μας επιτρέπει να βρούμε το αρνητικό συναίσθημα που συνδέεται με την παρόρμηση για αγορά. Η εστίαση του θεραπευτή είναι να ενισχύσει ολόκληρο το ενεργειακό  σύστημα, έτσι ώστε τα συναισθήματα να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του νου. Χρειάζεται ένας κύκλος θεραπειών για να δείτε σημαντική αλλαγή, καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε συνεδρία Pranic Healing, δεν υπάρχει επαφή και ο θεραπευόμενος κάθεται άνετα. Ολόκληρη η συνεδρία διαρκεί περίπου 40 ’. Είναι εντυπωσιακό το πώς το Pranic Healing είναι αποτελεσματικό σε κάθε τύπο εθισμού.

Στο τέλος της θεραπείας όταν ζητηθεί από τον ασθενή να σκεφτεί τα ψώνια, θα είναι δύσκολο ακόμη και να ανακαλέσει πώς πατάμε «Προσθήκη στο καλάθι»!