Προαπαιτούμενα Σεμιναρίων Pranic Healing


Προκειμένου να εμβαθύνετε στη θεραπευτική πρακτική και τις διδασκαλίες του Pranic Healing, χρειάζεται να έχετε παρακολουθήσει συγκεκριμένα σεμινάρια. Παρακάτω αναφέρονται με λεπτομέρεια τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση των σεμιναρίων που ακολουθούν:

Θεραπευτικά Σεμινάρια

 • MCKS Super Brain Yoga: δε ζητείται να έχει προηγηθεί η παρακολούθηση άλλου σεμιναρίου
 • MCKS Pranic Healing (Basic): Το σεμινάριο MCKS Pranic Healing (Basic), αποτελεί τη βάση του Pranic Healing και είναι βασική προϋπόθεση για την παρακολούθηση των περισσότερων σεμιναρίων MCKS Pranic Healing που ακολουθούν
 • MCKS Advanced Pranic Healing: ζητείται να έχετε παρακολουθήσει MCKS Pranic Healing (Basic)
 • MCKS Pranic Psychotherapy: ζητείται να έχετε παρακολουθήσει MCKS Pranic Healing (Basic) και MCKS Advanced Pranic Healing
 • MCKS Pranic Crystal Healing: ζητείται να έχετε παρακολουθήσει MCKS Pranic Healing (Basic), MCKS Advanced Pranic Healing, MCKS Pranic Psychotherapy
 • MCKS Pranic Self Defense: ζητείται να έχετε παρακολουθήσει MCKS Pranic Healing (Basic), MCKS Advanced Pranic Healing
 • MCKS Pranic Face Lifting, body Sculpting and Weight Loss: ζητείται να έχετε παρακολουθήσει MCKS Pranic Healing (Basic), MCKS Advanced Pranic Healing, MCKS Pranic Psychotherapy, MCKS Pranic Crystal Healing

Πνευματικά Σεμινάρια

 • MCKS Christianity revealed: ζητείται να έχετε παρακολουθήσει MCKS Pranic Healing (Basic)
 • MCKS Buddhism revealed: ζητείται να έχετε παρακολουθήσει MCKS Pranic Healing (Basic)
 • MCKS Hinduism revealed: ζητείται να έχετε παρακολουθήσει MCKS Pranic Healing (Basic)
 • MCKS Om Mani Padme Hum: ζητείται να έχετε παρακολουθήσει MCKS Pranic Healing (Basic)
 • MCKS Achieving Oneness with the Higher Soul: ζητείται να έχετε παρακολουθήσει MCKS Pranic Healing (Basic)
 • MCKS Arhatic Yoga Clairvoyance: ζητείται να έχετε παρακολουθήσει MCKS Pranic Healing (Basic), MCKS Advanced Pranic Healing, MCKS Psychotherapy, Arhatic 1&2
 • MCKS Spiritual Essence of Man: ζητείται να έχετε παρακολουθήσει μόνο MCKS Pranic Healing (Basic)
 • MCKS Lord’s Prayer: μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι είναι άνω των 18 ετών

Σεμινάρια Ευημερίας

 • MCKS Pranic Feng Shui: ζητείται να έχετε παρακολουθήσει Pranic Healing (Basic), MCKS Advanced Pranic Healing
 • MCKS Kriyashakti: ζητείται να έχετε παρακολουθήσει Pranic Healing (Basic), MCKS Advanced Pranic Healing & MCKS Achieving Oneness with the Higher Soul ή Arhatic Yoga
 • MCKS Spiritual Business Management: δε ζητείται να έχει προηγηθεί η παρακολούθηση άλλου σεμιναρίου

Σεμινάρια Πνευματικής Ανάπτυξης

 • MCKS Arhatic Yoga Prep.: ζητείται να έχετε παρακολουθήσει MCKS Pranic Healing (Basic), MCKS Advanced Pranic Healing, MCKS Psychotherapy
 • Arhatic Yoga levels 1&2: ζητείται να έχετε παρακολουθήσει MCKS Pranic Healing (Basic), MCKS Advanced Pranic Healing, MCKS Psychotherapy, Arhatic Prep. Ο υποψήφιος θα πρέπει να ασκείται ενεργά στο Arhatic Yoga Prep. για τουλάχιστο 2 χρόνια και στη συνέχεια αξιολογείται από μία επιτροπή του Ινστιτούτου IISΙ.
 • Arhatic Yoga level 3.1: ζητείται να έχετε παρακολουθήσει MCKS Pranic Healing (Basic), MCKS Advanced Pranic Healing, MCKS Psychotherapy, Pranic Self Defense, Arhatic Yoga 1&2 Ο υποψήφιος θα πρέπει να ασκείται ενεργά στο επίπεδο Arhatic Yoga 1&2 για τουλάχιστον 3 χρόνια Το συγκεκριμένο σεμινάριο παραδίδεται μόνο σε Arhatic Yoga Retreats από Master Pranic Healers και βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέλιξη του υποψηφίου αποτελεί η από μέρους του προσφορά υπηρεσίας, καθώς και η άσκηση της αρετής της φιλανθρωπίας.
 • Arhatic Yoga level 3.2: ζητείται να έχετε παρακολουθήσει MCKS Pranic Healing (Basic), MCKS Advanced Pranic Healing, MCKS Psychotherapy, Arhatic Yoga 3.1 Να ασκεί συνεχώς την προσφορά – υπηρεσία και τη φιλανθρωπία Ο υποψήφιος θα πρέπει να ασκείται ενεργά στο Arhatic Yoga 3.1 για τουλάχιστον 1 χρόνο Το συγκεκριμένο σεμινάριο παραδίδεται μόνο σε Arhatic Yoga Retreats από Master Pranic Healers.
 • Arhatic Yoga level 4: ζητείται να έχετε παρακολουθήσει MCKS Pranic Healing (Basic), MCKS Advanced Pranic Healing, MCKS Psychotherapy, Arhatic 3.2 Να ασκεί συνεχώς την προσφορά – υπηρεσία και τη φιλανθρωπία Ο υποψήφιος θα πρέπει να ασκείται ενεργά στο Arhatic Yoga 3 για τουλάχιστον 3 χρόνια Το συγκεκριμένο σεμινάριο παραδίδεται μόνο σε Arhatic Yoga Retreats από Master Pranic Healers.
 • Arhatic Sexual Alchemy: ζητείται να έχετε παρακολουθήσει MCKS Pranic Healing (Basic), MCKS Advanced Pranic Healing, MCKS Psychotherapy, Arhatic Prep. για τουλάχιστον 6 μήνες .Είναι προτιμότερο και οι δύο σύντροφοι να είναι Arhatic Yogis.